Střešní instalace

Pokryjte denní spotřebu elektrické energie částečně ze svých zdrojů, nechte si nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechu vašeho objektu od nás.

Vyrobenou elektrickou energii můžete buď sami spotřebovat a k tomu získat prémii za to, že byla vyrobena ekologickým způsobem, nebo celou produkci za výhodnou cenu prodat regionálním provozovateli distribuční soustavy.

Díky zákonné podpoře, daňovým úlevám a povinném výkupu se návratnost vložených prostředků pohybuje mezi 8 - 10 lety.S fotovoltaickou elektrárnou od nás zíkáte:

 • výrazně nižší účty za elektrickou energii
 • pravidelný příjem z prodeje elektrické energie
 • podpoříte životní prostředí snížením emisí CO2

Společnot Isofen Energy vám poskytne veškerou podporu, pomoc a informace které povedou k úspěšnému zprovoznění vašeho fotovoltaického projektu. Zajistíme vám:

 • návrh nejvhodnější technologie
 • zpracování ekonomické rozvahy
 • vyřízení veškeré agendy
 • projektové práce
 • dodávku a montáž elektrárny
 • zprovoznění a revizi
 • pravidelnou revizi a údržbu
 • sběr dat z fotovoltaického systému