Návratnost a výnosy

Návratnost vložených prostředků je jistě jedno z nejdůležitějších kritérií při rozhodování o budoucí investici. Díky podpoře státu se stává fotovoltaika velice zajímavou z hlediska návratnosti vložených prostředků.

Obecně

Veškerá data potřebná pro výpočet ročních výnosů jsou jasná a měřitelná. Díky garanci výkupní ceny státem po dobu životnosti výrobny lze poměrně přesně určit, v jakém časovém horizontu se investice vrátí.

Pro výpočet návratnosti musíme znát především:

  • celkovou výši investice
  • předpokládané množství získané energie v kWh
  • výkupní cenu

Výše investice

Výši investice ovlivňuje několik faktorů. Zejména je to instalovaný výkon, tedy jak velkou máme k dispozici volnou plochu vhodnou k instalaci fotovoltaických panelů. Mezi výkonem a cenou elektrárny není přímá úměra, protože obecně platí, čím vyšší bude instalovaný výkon, tím nižší budou náklady na instalovaný kWp.

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu, je bezesporu nosná konstrukce. Nejlevnější instalace jsou zpravidla na sedlových střechách s vhodnou orientací k jihu, kde nosnou část tvoří pouze hliníkové profily přichycené speciálními háky ke krokvím střechy. Čím více se plocha sedlové střechy odchyluje od jihu, tím více bude nosná konstrukce komplikovanější a dražší. Také na plochých střechách nebo dokonce na volných prostranstvích nosná konstrukce zvyšuje cenu investice.

Předpokládané množství získané energie

Díky dlouhodobému měření slunečního záření, počtu bezoblačných dnů a jiných veličin, dnes víme, že v našich zeměpisných šířkách dopadne na 1m2 vodorovné plochy zhruba 950-1340kWh energie. Jsou to samozřejmě dlouhodobé průměry, takže roční hodnoty se mohou mírně lišit.

Uvažujeme-li účinnost panelu 14% a ideální orientaci fotovoltaických panelů k jihu, získáme 140kWh/m2 elektrické energie ročně. Aby se návratnost lépe počítala, převedeme si plochu na jednotku instalovaného výkonu, tedy na 1kWp. U monokrystalických panelů potřebujeme cca 8m2 na 1kWp výkonu, platí tedy že 140kWh*8m2 = 1120kWh/m2 a rok. Pokud odečteme další ztráty (vedení, invertor, úhlová odrazivost) dostaneme se na reálných cca 1000kWh vyrobené elektrické energie z jednoho kWp instalovaného výkonu za rok.

Výbornou pomůckou pro odhad výroby z fotovoltaických systémů je aplikace umístěná na stránkách výzkumného centra v Ispře. Pomocí této aplikace máte možnost modelovat výnos vaší budoucí elektrárny za různých podmínek, včetně rozpisu výnosů v jednotlivých měsících v roce.

Zjistěte si odhad výtěžnosti vaší elektrárny
Co je to přímé a difuzní záření?
Jak zjistím intenzitu slunečního záření u nás?

Výkupní cena

Výkupní cenu každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad platným cenovým rozhodnutím. Výši každoročně získaných prostředků lze ovlivnit také vhodně zvolenou formou výkupu vyrobené energie.

Jaké jsou výkupní ceny?

Výpočet výnosů a návratnosti

V modelovém příkladu uvažujeme fotovoltaickou elektráru o výkonu 5kWp umístěné na střeše rodinného domu s ideální orientací a sklonem (30-35°), uvedené do provozu v roce 2012.

Fotovoltaický systém 5kWp, zvolená forma podpory "Zelenými bonusy"

V domě se bude většina vyrobené elektrické energie spotřebovávat. Pro systémy instalované v roce 2012 do výkonu 30kWp je Zelený bonus stanoven na 5 080 Kč/MWh.

Celková investice285 000 Kč (cena s 14% DPH)
Množství ročně vyrobené energie4 900 kWh
Zelený bonus5,08 Kč/kWh
Cena silové elektřiny3,50 Kč/kWh

Návratnost vypočítáme podílem výše investice a součtu ročního výnosu a ušetřených peněz za nenakoupenou elektrickou energii. Dále je nutné počítat s degradací fotovoltaického panelu o cca 1% ročně, což ve výpočtu zastupuje konstanta 0,887.

Návratnost = 285 000 Kč/(((4 900kWh * 5,08 Kč) + (4 900kWh * 3,50 Kč))*0,887) = 7,6 roku

Z výpočtu vyplývá, že při zvolené podpoře Zelenými bonusy je možné v prvním roce vydělat:

Zelený bonus za vyrobenou elektřinu24 892 Kč
Ušetřená, nenakoupená elektřina17 150 Kč
Celkový roční výnos42 042 Kč

V tomto případě vychází návratnost vložené investice přibližně na 8 let, po těchto 8 letech bude již jenom vydělávat a šetřit. Uvedený výpočet nezohledňuje cenový vývoj Zeleného bonusu a cenu silové elektřiny, jejihž výši nelze predikovat. Výše Zeleného bonusu je každoročně vyhlašována Energetickým regulačním úřadem v cenovém rozhodnutí a cenu silové elektřiny určuje energetická burza a místní distributor. Nicméně metodika stanovení výše Zeleného bonusu na následující rok kterou používá ERÚ, zohledňuje právě cenu silové elektřiny v předchozím roce. Zelený bonus je tedy jakási protiváha k ceně silové elektřiny tak, aby byla zachována patnáctiletá doba návratnosti investic a zajištěn přiměřený zisk. Pro informaci je potřeba uvést, že uvedený výpočet je velmi teoretický, protože jen velmi těžko se podaří spotřebovat 100% vyrobené elektřiny v objektu. Taktéž ve výpočtu nejsou zahrnuty náklady na pojištění, údržbu či jiné náklady. Na druhou stranu cena silové elektřiny bude s největší pravděpodobností růst a profit z nenakoupené elektřiny bude o to větší. 

Fotovoltaický systém 5kWp, zvolená forma podpory výkupními cenami.

Veškerá vyrobená elektrická energie bude prodávána regionálnímu provozovateli distribuční soustavy (E-ON, ČEZ, PRE) za výkupní cenu. Pro systémy instalované v roce 2012 do výkonu 30kWp byly výkupní ceny stanoveny na 6 160 Kč/MWh.

Celková investice285 000 Kč (cena s 14% DPH)
Množství ročně vyrobené energie4 900 kWh
Výkupní cena6,16 Kč/kWh

Návratnost vypočítáme rozdílem výše investice a každoročním výnosem z prodeje. Výše výkupní ceny je ze zákona garantovaná po dobu 20-ti let a je každoročně navyšována o index cen průmyslových výrobců a to o 2% až 4%. Toto každoroční navýšení výkupní ceny je také garantováno zákonem. Ve výpočtu je použito navýšení o 2%. Dále je ve výpočtu zohledněna degradace účinnosti fotovoltaického panelu o 0,8% ročně.

RokVýkupní cenaRoční tržbaFinanční bilanceRokVýkupní cenaRoční tržbaFinanční bilance
2012 6,16 Kč 30 184 Kč -254 816 Kč2022 7,39 Kč 33 323 Kč 65 086 Kč
2013 6,28 Kč 30 541 Kč -224 274 Kč2023 7,52 Kč 33 584 Kč 98 670 Kč
2014 6,41 Kč 30 889 Kč -193 385 Kč2024 7,64 Kč 33 835 Kč 132 505 Kč
2015 6,53 Kč 31 227 Kč -162 158 Kč2025 7,76 Kč 34 077 Kč 166 582 Kč
2016 6,65 Kč 31 556 Kč -130 603 Kč2026 7,88 Kč 34 308 Kč 200 890 Kč
2017 6,78 Kč 31 874 Kč -98 728 Kč2027 8,01 Kč 34 530 Kč 235 421 Kč
2018 6,90 Kč 32 183 Kč -66 545 Kč2028 8,13 Kč 34 743 Kč 270 164 Kč
2019 7,02 Kč 32 483 Kč -34 062 Kč 2029 8,25 Kč 34 946 Kč 305 110 Kč
2020 7,15 Kč 32 773 Kč-1 289 Kč 2030 8,38 Kč 35 139 Kč 340 249 Kč
2021 7,27 Kč 33 053 Kč 31 763 Kč 2031 8,50 Kč 35 323 Kč375 571 Kč

Z tabulky vyplývá, že při zvolené podpoře výkupními cenami je možné vloženou investici získat zpět během devíti let a svou investici tedy poměrně dobře zhodnotit. Nutno podotknout, že režim výkupních cen volí zpravidla podnikatelé, ktěří si po realizaci uplatní odpočet DPH a celá ekonomika projektu vypadá ještě zajímavěji.

Spočítejte si výnos a návratnost vaší elektrárny